Hjem  – Tjenester – Service Ventilasjon

SERVICE VENTILASJON

Service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

Alle anlegg trenger service og vedlikehold. 
Vi hjelper til med drift, vedlikehold og reparasjoner på ditt anlegg. Dette vil øke levetiden og bidra til å minimere energiforbruk og de løpende driftskostnadene. Samtidig sikrer vi optimal funksjon så lenge installasjonen er i drift. 

KONTAKTPERSON – SERVICE VENTILASJON

ARNE ØSTEFJELLS

Tlf: 481 46900
Mail: ao@ulsteinas.no

Ventilasjonsservice omfatter blant annet:

  • rengjøring av aggregat og justeringer
  • filterbytte
  • måling av virkningsgrader
  • kontroll av sikkerhetsfunksjoner
  • ulike oppgraderinger av maskindeler
  • tilpasning av software
  • kontroll av funksjoner og styring og overvåking av brannspjeld og sentraler
  • kontroll av temperaturer osv.

Bestill service og be om pris på servicevtaler.

.