Hjem  – Bærekraft – Åpenhetsloven

ÅPENHETSLOVEN

Våre leverandørers åpenhetslover:

Åpenhetsloven av 1. juni 2022 er en naturlig del av Ulstein AS sitt fokus på bærekraft og samfunnsansvar. Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge og som tilbyr varer og tjenester.

Aktsomhetsvurderingene skal sikre at alle selskaper som omfattes av loven har søkelys på mulige brudd på menneskerettigheter eller mangel på anstendige arbeidsforhold hos sine forretningsforbindelser. Dette omfatter også våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre faste forretningsforbindelser. Vurderingene er risikobasert.

Driften omfatter ikke egenimport av varer og tjenester.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven. Dette skal sikre vår virksomhet tilgang til aktuelle underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven. Videre skal det være mulig å innhente informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Kontraktene inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår, samt at de imøtekommer lov om Internkontroll.

FNs bærekrafts mål

Alle bærekraftmål er viktige også for vår virksomhet å ivareta og etterse at imøtekommes, men vi har valgt spesielt fokus på mål 8 og 12.Like rettigheter i arbeidslivet er viktig, og vi arbeider aktivt for dette. Påseplikten er et verktøy for å sjekke at dette etterleves.

Gjennom ansvarlig forbruk og produksjon skal Ulstein AS jobbe for å gjøre mer med mindre ressurser. Optimalisering er en viktig del av dette arbeidet.